Kotilinnan energiatehokas asuminen vuonna 2015

Vuonna 2015 Kotilinnalla aloitetaan energiatehokkaaseen asumiseen tähtäävä teemavuosi ja energiantehostuskilpailu

Kotilinna haastaa asukkaat tehostamaan asumistaan energiatehokkuuden kannalta.

Kotilinnan energiakustannukset vuonna 2014 ovat noin 1,6 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on yhteisin ponnistuksin pienentää lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta jokaisessa kohteessa vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna.

Asukas voi omilla valinnoillaan vaikuttaa energiatehokkuuteen eli erityisesti veden- ja sähkönkulutuksen vähentämiseen omassa arjessa. Vedenkulutuksen vähentäminen pienentää myös kaukolämmönkulutusta. Energiatehokkailla toimenpiteillä voit vaikuttaa myös asumiskustannuksiin.

Mitä asukastoimikunnat tästä hyötyvät?

Mikäli kiinteistön energiakulut pienenevät vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014, Kotilinna palkitsee seuraavalla tavalla asukastoimikuntia:

Eniten kaukolämmön kulutusta pienentänyt kiinteistö:
250 euroa asukastoimikunnalle käytettäväksi

Eniten sähkön kulutusta pienentänyt kiinteistö:
250 euroa asukastoimikunnalle käytettäväksi

Eniten käyttöveden kulutusta pienentänyt kiinteistö:
250 euroa asukastoimikunnalle käytettäväksi

Paras toteuttamiskelpoinen idea energiankulutuksen vähentämiseksi:
250 euroa asukastoimikunnalle käytettäväksi

Lisätietoja:
Kehitysinsinööri Kari Lastunen
puh. 010 420 8812
tai kari.lastunen@kotilinna.fi