Hallitus

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitus vuosina 2015-2018

Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja)

Jarkko Auvinen (hallituksen varapuheenjohtaja)
Terttu Koskela (jäsen)
Riitta Koskinen (jäsen)
Satu Sipilä (jäsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Perttu Jussila (jäsen) 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tuula Lehtinen (asukasedustaja)
Veikko Vepsäläinen (asukasedustaja)

Maire Martikainen (jäsen) 2015-2017