Hallitus

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitus vuosina 2015-2018

Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja)

Jarkko Auvinen (hallituksen varapuheenjohtaja)
Terttu Koskela (jäsen)
Riitta Koskinen (jäsen)
Satu Sipilä (jäsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Perttu Jussila (jäsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tuula Lehtinen (asukasedustaja)
Veikko Vepsäläinen (asukasedustaja)