Hallitus

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitus vuosina 2015-2018

Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja)
Jarkko Auvinen (hallituksen varapuheenjohtaja)
Terttu Koskela (jäsen)
Riitta Koskinen (jäsen)
Maire Martikainen (jäsen)
Satu Sipilä (jäsen)
Tuula Lehtinen (asukasedustaja)
Veikko Vepsäläinen (asukasedustaja)